Body Shadow

A documentary of the making of Space Tatoo

Camera: Fan Shi San
Editor: Fan Shi San
Artist: Aaajiao
Designer: Xu Cong
Music: Nara

Video Link
Vimeo
Youku